Một số bài tập cơ bản và nâng cao về " Passive voive " !

Go down

Một số bài tập cơ bản và nâng cao về " Passive voive " !

Bài gửi by Admin on Wed Nov 04, 2009 3:09 am

I.Change these sentences into Passive form :


 1. He used to borrow my pen.
 2. He had to finish his work on time.
 3. You needn't do all the homework.
 4. You ought to tell him early.
 5. They don't use the room very often.
 6. They must widen the road to school this year.
 7. Have you done your homework?
 8. Did you finish your work early?
 9. Who will you meet at the airport?
 10. What did you do last night?
 11. Who wrote this book?
 12. Who has seen her at the party?
 13. Who built this house?
 14. Who had to tell you about it?
 15. Who can do this work?
 16. Who will meet you at the airport?


1) ĐỐI VỚI CÂU HỎI YES / NO:

Câu hỏi yes / no là câu hỏi có động từ đặt biệt hoặc trợ động từ do,does,did đầu câu

Bước 1 :

Đổi sang câu thường

Bước 2:

Đổi sang bị động ( lúc này nó đã trở thành câu thường, cách đổi như đã học.)

Bước 3:

Đổi trở lại thành câu hỏi yes / no

Em nào quên cách đổi sang câu hỏi yes / no (câu nghi vấn) thì VÀO ĐÂY xem nhé . Cách đổi sang câu thường như sau :

Nếu các em biết cách đổi sang câu nghi vấn thì cũng sẽ biết cách đổi sang câu thường: làm ngược lại các bước của câu nghi vấn, cụ thể như sau:
- Nếu có do, does , did đầu câu thì bỏ - chia động từ lại cho đúng thì (dựa vào do,does, did )

- Nếu có động từ đặc biệt đầu câu thì chuyển ra sau chủ từ.
Ví dụ minh họa 1: ( trợ động từ đầu câu)
Did Mary take it ?

Bước 1 :

Đổi sang câu thường : bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ

=> Mary took it.

Bước 2 :

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

=> It was taken by Mary

Bước 3:
Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn

=> Was it taken by Mary?Ví dụ minh họa 2: ( động từ đặc biệt đầu câu)

Is Mary going to take it ?

Bước 1 :

Đổi sang câu thường : chuyển động từ đặc biệt (is) ra sau chủ từ :

=> Mary is going to take it.

Bước 2 :

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

=> It is going to be taken by Mary

Bước 3:
Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn ( đem is ra đầu )

=> Is it going to be taken by Mary ?

2) ĐỐI VỚI CÂU HỎI CÓ CHỮ HỎI:
Cách làm cũng chia ra các bước như dạng trên, nhưng khác biệt nằm ở bước 2 và 3


Bước 1 : Đổi sang câu thường
Bước này phức tạp hơn dạng 1, để làm được bước này các em phải biết chia nó làm 3 loại
- Loại chữ hỏi WH làm chủ từ : ( sau nó không có trợ động từ do,does,did mà có động từ + túc từ)

What made you sad? (điều gì làm bạn buồn ?)
Who has met you ? (ai đã gặp bạn ? )
Loại này khi đổi sang câu thường vẫn giữ nguyên hình thức mà không có bất cứ sự thay đổi nào

- Loại chữ hỏi WH làm túc từ: ( sau nó có trợ động từ do, does, did hoặc động từ đặc biệt + chủ từ )

What do you want ?
Who will you meet ?
Khi đổi sang câu thường sẽ chuyển WH ra sau động từ

- Loại chữ hỏi WH là trạng từ : là các chữ : when, where, how , why

When did you make it ?
Giữ nguyên chữ hỏi , đổi giống như dạng câu hỏi yes/no
Bước 2 :

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1Bước 3:
Đổi trở lại câu hỏi có chữ hỏi ( đem WH ra đầu câu)Ví dụ minh họa:1 ( WH là túc từ, có trợ động từ)

What did Mary take ?

Bước 1 :

Đổi sang câu thường : Có trợ động từ did => What là túc từ :bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ, đem what ra sau động từ :

=> Mary took what.

Bước 2 :

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

=> What was taken by Mary

Bước 3:
Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc này what là chủ từ rồi nên không có gì thay đổi nữa )

=> What was taken by Mary ?
Ví dụ minh họa:2 ( WH là túc từ, có động từ đặc biệt)
Who can you meet ?
Bước 1 :

Đổi sang câu thường : Có động từ đặc biệt can , Who là túc từ : chuyển ra sau động từ meet , you là chủ từ :chuyển can ra sau chủ từ you

=> you can meet who.

Bước 2 :

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

=> Who can be met by you ?

Bước 3:
Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc này who là chủ từ rồi nên không có gì thay đổi nữa )

=. Who can be met by you ?

Ví dụ minh họa:3 ( WH là chủ từ )
Who took Mary to school ?

Bước 1 :

Đổi sang câu thường : Sau whođộng từ + túc từ => who là chủ từ => đổi sang câu thường vẫn giữ nguyên hình thức
=> Who took Mary to school
Bước 2 :

Đổi sang bị động : làm các bước như bài 1

=> Mary was taken to school by who

Bước 3:
Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc này là câu hỏi nên who phải ở đầu câu )

=> Who was Mary taken to school by ?

Nếu By đem ra đầu thì who phải đổi thành whom:
=> By whom was Mary taken to school ?
KEY:

I.Change these sentences into Passive form :
He used to borrow my pen.
=> Your pen used to borrowed ( by him ).
He had to finish his work on time.
=> His work had to be finished (by him) on time.
You needn't do all the homework.
=> The homework needn't be done (by you).
You ought to tell him early.
=> He ought to be told (by you) early.
They don't use the room very often.
=> This room isn't used (by you) very often
They must widen the road to school this year.
=> The road to school must be widen this year.
Have you done your homework?
=> Has your homework been done (by you) ?
Did you finish your work early?
=> Was your work finished (by you) early ?
Who will you meet at the airport?
=> Who will be met by you at the airport?
What did you do last night?
=> What was done by you last night?
Who wrote this book?
=> By whom was this book written ?
OR
=> Who was this book written by ? (Hầu hết là thiếu mất chữ "by" @_@ , các bạn hãy thử đặt câu trả lời bất kì rồi đối chiếu với câu hỏi xem có đúng là thiếu từ "by" ko nha )
Who has seen her at the party?
=> Who has she seen by last night ?
OR => By whom has she been seen last night ?
Who built this house?
=> Who was this house built by ?
OR => By whom was this house built ?
Who had to tell you about it?
=> By whom had you to be told about it?
OR
=> Who had you to be told about it by?
Who can do this work?
=> By whom can this work be done ?
OR => Who can this work be done by?
Who will meet you at the airport?
=> By whom ưill you be met at the airport?
OR
=> Who will you be met by at the airport?
avatar
Admin
Admin

Posts : 145
Join date : 31/10/2009
Age : 63
Location : Englishforyou.forumotion.com

Xem lý lịch thành viên http://englishforyou.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết