Bài học về mệnh đề động từ với "GO"

Go down

Bài học về mệnh đề động từ với "GO"

Bài gửi by Admin on Wed Nov 04, 2009 12:05 am

Những động từ mệnh đề, hoặc động từ đa từ, là những động từ mà có 1 hoặc 2 trợ từ (một giới từ hoặc trạng từ), ví dụ, ''up' hoặc 'down', để tạo cho các động từ thành những nghĩa mới. Những nghĩa mới này thường là không là nghĩa đen.


Ví dụ, to pick có nghĩa là chọn lựa hoặc chọn lọc (she picked him for her team - bà ta chọn anh ta vào đội) , nhưng to pick on ai đó có nghĩa là phê bình ai đó một cách lập lại và không công bằng (Tim always picks on Jack because he thinks Jack is lazyTim luôn bắt bẻ Jack bởi vì anh ta cho rằng Jack làm biếng).


Những
mệnh đề động từ thường có hơn 1 nghĩa. Cũng vậy, nhiều động từ kết hợp
với nhiều giới từ khác nhau. Dưới đây là một số mệnh đề động từ mà sử
dụng động từ ‘go’ với một số trong những nghĩa khác nhau:


Go along:

a. tiếp diễn hoặc tiếp tục xảy ra

The party was going along fine until the police arrived. Then we had to turn off the music.

Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ cho đến khi cảnh sát đến. Sau đó chúng tôi phải tắt nhạc.

b. go along with someone: đồng ý với ai đó hoặc việc gì

I go along with what you say. Let's see what the others think about your idea.

Tôi đồng ý với cái bạn nói. Hãy nghe những người khác nghĩ về ý kiến của bạn.

Go by:

a. về thời gian trôi qua

Last month went by so quickly. I can't believe it is nearly your birthday!

Tháng vừa rồi đi qua rất nhanh. Mẹ không thể tin nó gần đến sinh nhật của con!

b. dựa trên một quyết định về việc gì đó

Going by last year's sales figures, we'll need extra staff over summer.

Theo số liệu bán hàng của năm ngoái, chúng ta sẽ cần thêm nhân viên cho mùa hè này.

You should always go by the facts, not others opinions.

Cô nên luôn luôn dựa trên thực tế, không phải các quan điểm khác.

c. sử dụng một tên khác cho bản thân

When I first met her she went by the name of Sarah, but now she calls hersefl Zara.

Khi lần đầu tiên tôi gặp cô ta với cái tên là Sarah, nhưng bây giờ cô ta có tên là Zara.

Go out:

a. rời nhà để đi đâu đó, thường là giải trí

I went out last night and had a great time at the nightclub.

Tôi đi ra ngoài tối hôm qua và có thời gian tuyệt vời tại câu lạc bộ.

Alice went out with the other nurses on New Year's Eve.

Alice đi chơi với các y tá khác vào đêm Giao thừa.

b. có một quan hệ tình cảm với ai đó

Bob and Sally have been going out for ages. When do you think they'll get engaged?

Bob và Sally đã quen nhau lâu lắm rồi. Khi nào bạn nghĩ họ sẽ đính hôn?

Have you heard? Tony is going out with Sarah!

Chị đã nghe gì chưa? Tony quen với Sarah!

Go down:

a. chìm xuống dưới bề mặt, thường là nước

The Titanic went down incredibly quickly after it hit the iceberg.

Tàu Titanic chìm xuống một cách ngạc nhiên nhanh sau khi nó va phải đá băng.

The sun goes down at 5.50 p.m. today.

Mặt trời lặn vào 5.50 giờ chiều hôm nay.

b. trở nên ít hơn hoặc giảm hơn

House prices will continue to go down next year

Giá nhà sẽ tiếp tục giảm vào năm sau.

c. được nhận hoặc chấp nhận theo một số cách nào đó

The decision to cancel the Christmas holiday went down really badly. The staff are threatening to go on strike.

Quyết định hủy bỏ kỳ nghỉ Giáng sinh bị phản đối dữ dội. Nhân viên dọa sẽ đình công.

The fireworks went down really well with everyone. It was a great display.

Pháo hoa được diễn ra rất tốt đẹp với mọi người. Nó là một sự trình diễn đẹp.

d. trở nên bị bệnh

Helen went down with 'flu at Christmas.

Helen bị cảm vào ngày Giáng sinh.

Go off:

a. ngừng làm việc (đặc biệt là các thiết bị điện tử)

The lights went off suddenly. Fortunately, we had some candles in the kitchen.

Đèn bất ngờ tắt. May mắn, chúng tôi có đèn cầy trong nhà bếp.

b. không còn thích ai hoặc cái gì nữa

I went off the idea of buying a motorbike when I found out how dangerous they are.

Tôi từ bỏ ý định mua xe máy từ khi tôi khám phá chúng nguy hiểm như thế nào.

Helen went off her food when she was ill; she didn't want to eat anything.

Helen không ăn thức ăn từ khi cô ngã bệnh; cô ta không muốn ăn cái gì cả.

c. về thức ăn mà mất đi sự tươi và trở nên hôi thối

This milk has gone off. Have you got any more in the fridge?

Sữa này đã bị hư. Mẹ còn sữa trong tủ lạnh không?

You can tell when meat has gone off by smelling it.

Mẹ có thể nói khi thịt này đã bị hư bằng cách ngửi nó.

Go over:

a.kiểm tra cái gì đó một cách cẩn thận về lỗi

Before you hand in your essay, go over it and try to spot any spelling mistakes.

Trước khi em nộp bài viết, hãy xem lại nó và cố gắng xem có lỗi chính tả không.

b. lặp lại cái gì đó nhiều lần để học thuộc nó

As an actor, he spends a lot of time going over his lines so that he's word perfect.

Là một diễn viên, anh ta mất nhiều thời gia để học thuộc lời thoại để anh ta diễn tốt.

c. suy nghĩ một cách lặp lại về cái gì đó, có lẽ gây lần lẫm hoặc căng thẳng về tinh thần

I keep going over
the meeting in my head. I wish I had said something about their plan to
sack so many people. Perhaps I could have changed their minds.


Tôi
cứ suy nghĩ hoài về cuộc họp trong đầu. Tôi ước tôi đã nói gì đó về kế
hoạch sa thải nhiều nhân viên của họ. Có lẽ tôi đã có thể thay đổi ý
nghĩ của họ.
avatar
Admin
Admin

Posts : 145
Join date : 31/10/2009
Age : 63
Location : Englishforyou.forumotion.com

Xem lý lịch thành viên http://englishforyou.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết